Odszkodowania od fryzjera za źle ścięte włosy

Wiele kobiet obawia się wizyty u fryzjera. Często zdarza się, że nowa fryzura w niczym nie przypomina upragnionego efektu. W takiej sytuacji można jedynie poprosić stylistę o darmową korektę. Jednak w przypadku, gdy profesjonalista np. spali włosy rozjaśniaczem czy urządzeniami do stylizacji, należy domagać się od niego odszkodowania lub rekompensaty. Jak jednak ubiegać się o zadośćuczynienie i w jakich sytuacjach żądać pieniędzy?

Kiedy możemy domagać się odszkodowania?

Idąc do fryzjera należy pamiętać o tym, że siadając na fotelu u fryzjera następuje zawarcie z nim niepisanej umowy o świadczenie usług fryzjerskich. Stylista zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki zgodnie ze sztuką fryzjerską oraz musi zapewnić klientowi bezpieczeństwo. W momencie, gdy dojdzie do sytuacji, w której np. włosy zostaną zniszczone czy spalone, osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie. Wiele osób nie wie jednak nawet o takiej możliwości. O zadośćuczynienie powinny starać się w szczególności osoby, które mogą udowodnić, że powstały uszczerbek może przyczynić się do utraty pracy czy głównego źródła zarobku. Pieniądze otrzymają więc głównie klienci, którzy w karierze zawodowej muszą korzystać ze swojego nienagannego wizerunku. Jednak, wedle prawa, o odszkodowanie może starać się każdy pokrzywdzony.

Jak duże odszkodowanie możemy uzyskać?

Ustawodawca nie określił konkretnej sumy, jaką można dostać za zniszczenie czy utratę włosów spowodowaną nieumiejętnym wykonaniem usługi. Sąd, w trakcie rozwiązywania sprawy, może podjąć próbę wyceny rekompensaty pieniężnej. Suma jest zależna od m.in. takich czynników jak czas trwania odrastania włosów, wiek poszkodowanego, jego uszczerbek wizerunkowy czy poziom winy specjalisty. Duże znaczenie ma także rodzaj wykonywanej przez poszkodowanego pracy. Jeśli osoba ta ma ciągły kontakt z ludźmi (klientami, pacjentami itp.) to pod uwagę może być brany również stopień odczuwanego przez nią dyskomfortu, podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Dlaczego warto skorzystać z usług adwokackich?

Podczas każdej sprawy, która ma trafić do sądu, warto skorzystać z usług świadczonych przez adwokata. Prawnik zna wszystkie kodeksy i ustawy, dzięki czemu będzie wiedział, jak efektywnie ubiegać się o odszkodowanie. Przeciętny Polak nie zna na tyle swoich praw, by móc samodzielnie przygotować się do wytoczenia sprawy. Wielu poszkodowanych boi się tego, że porada prawna będzie ich dużo kosztować, a otrzymane zadośćuczynienie nie wystarczy na pokrycie rachunku u radcy prawnego. Jest to jednak błędny tok myślenia. Porady prawne można otrzymać bowiem nawet za darmo. Jeśli pokrzywdzony nie uzyska bezpłatnej pomocy, powinien zgłosić się do najbliższej kancelarii, w której ceny zaczynają się przeważnie od 50 zł. Kwota ta jest więc stosunkowo niska, w porównaniu z sumą, którą można otrzymać z tytułu odszkodowania.